موتور ماشین اجاره ایران بازار قرارداد

موتور ماشین: اجاره ایران بازار قرارداد اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس) + بزرگترین لاک پشت دنیا (

لاک پشت پشت چرمی در دنیا به عنوان بزرگترین آشنا می شود آیا که می تواند تا 10 متر رشد کرده و نزدیک به 4 تن وزن داشته باشد.

عکس) + بزرگترین لاک پشت دنیا (

بزرگترین لاک پشت دنیا (+عکس)

عبارات مهم : دندان

لاک پشت پشت چرمی در دنیا به عنوان بزرگترین آشنا می شود آیا که می تواند تا 10 متر رشد کرده و نزدیک به 4 تن وزن داشته باشد.

عکس) + بزرگترین لاک پشت دنیا (

این لاک پشت ها که در آب های اقیانوس زندگی می کنند این روزها بسیار نایاب شده است اند آیا که آلودگی های آب چند صد عدد از این لاک پشت ها را نابود کرده هست. این لاک پشت ها بی آزار به نظر می رسند ولی اگر عصبی شوند دندان هایی جهت خرد کردن آهن دارد که دیگر استخوان انسان جهت آن ها مانند چوب شور خوردن است.

سیناپرس

لاک پشت پشت چرمی در دنیا به عنوان بزرگترین آشنا می شود آیا که می تواند تا 10 متر رشد کرده و نزدیک به 4 تن وزن داشته باشد.

واژه های کلیدی: دندان | استخوان | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog